Personal

Rami Korhonen
Kontserni juht
+358 (0) 40 5531 568
Arja Korhonen
Müügi-ja personalijuht,
tegevjuhi asetäitja
+358 (0) 40 7206 089
Monica Korhonen
Kvaliteedijuht
EKOY Elektroonika tegevjuht
+358 (0) 40 7267 067
Pia Holmström
Müügi- ja ostuassistent
+358 (0) 40 1703 388
Kenneth Forsblom
Müügiassistent
+358 (0)40 1457 258
Liesgreth Ek
Kvaliteedi- ja müügiassistent
+358 (0)40 1764 557
Sorella Sundman
Ostujuht
+358 (0) 40 5387 804
Antti Heikkilä
Tehniline juht
+358 (0) 40 5644 399
Mika Aaltonen
Tehniline planeerija
+358 (0) 40 1948662
Tarja Järvinen
Toodangu planeerija,
plast ja metalli osakond
Teemu Vainio
Tootearenduse juht
+358 (0)40 7590 979
 Harri Haaja
Automatiseerija
+358 (0)40 5532 096
Päivi Nevalainen
Marice Karlsson
Tellimuste käsitlemine, kauba saatmine ja arveldus
tilaukset-email
toimitukset-email
GSM +358 (0) 40 1456 839
 Maarit Nurmiranta
Tootmisjuht
+358 (0)500 665 767