Personalen

Rami Korhonen
Koncernchef
+358 (0) 40 5531 568
Arja Korhonen
Försäljnings- och personalchef
Vice VD
+358 (0) 40 7206 089
Monica Korhonen
Kvalitetschef
VD för Elektroonikan
+358 (0) 40 7267 067
Pia Holmström
Assistent för kvalitet, inköp och försäljning
+358 (0) 40 1703 388
Kenneth Forsblom
Försäljningsassistent
+358 (0)40 1457 258
Liesgreth Ek
Kvalitet- och försäljningsassistent
+358 (0)40 1764 557
Mika Aaltonen
Teknisk utvecklare
+358 (0) 40 1948662
Antti Heikkilä
Teknisk chef
+358 (0) 40 5644 399
Teemu Vainio
Teknisk direktör
+358 (0)40 7590 979
 Tarja Järvinen
Produktionsplanerare
Plast- och metallavdelningen
Päivi Nevalainen
Orderhantering, försändning och fakturering
tilaukset-email
toimitukset-email
+358 (0) 40 1456 839
Harri Haaja
Automatisering tekniker
+358 (0)40 5532 096
Maarit Nurmiranta
Produktionschef
+358 (0)500 665 767