Hantering av produktionskedjorna

Vi erbjuder inköp av råvaror och komponentter såväl som import, förädling av produktionen, transport, packning och lagring. Varorna förpackas enligt kundens instruktioner till exempel i enskilda plastpåsar, kedjepåsar eller packningslådor med varumärke. Vi leverar produkterna till kundens lager eller till någon annan av kunden påvisad destination. Enligt avtal kan vi också lagra kundens slutprodukter. I dessa fall sköts kundens komplettering av lagret som en service. Vår flexibla organisation tillsammans med vår professionella personal och vår exakta produktionsstyrning möjliggör exakta leveranstider.

  • Plockning, paketering och foliering av plattformar hör till de dagliga rutinerna i expeditionen. 

  • Kedjepåsar med kundens skräddarsydda tryckningar. 

  • EKOY Borgå fabrikens lager