Formsprutning

På vår plastavdelning finns 19 maskiner för formsprutning. Med dessa kan vi tillverka plastprodukter is storlekar mellan 1 – 400 gram. Utrustningsnivån på maskinerna möjliggör konkurrenskraftig kortserietillverkning, försökspressning såväl som volymproduktion. 2-komponentskörning är också möljig. Med alla maskiners periferiutrustning kan också plockningen, sorteringen, paletteringen och återanvändingen automatiseras.

Som efterbehandling för plastdelar görs också bland annat tampontryck, beläggning av skinande ytor med prepareringsautomat, ultraljudssvetsning, olika mekaniseringar eller packningar, fuktkonditionering och laserskärning.

  • Formsprutna plastdelar 

  • Formsprutna plastdelar 

  • Plastdelarna förflyttas till monteringen. 

  • Prepareringsautomat integrerad i formsprutningsmaskinen. 

  • Formsprutning