Tjänster

Produktdesign

Våra experter inom tekniska utvecklingsavdelningen hjälper våra kunder att planera konkurrenskraftiga produkter och produktion från första början på ett projekt. Vid behov får kunden också stöd med att planera automatiseringen av sin produktion.

Inköp av verktyg och service

Vi har också beredskap att erbjuda regelbunden service, underhåll och brandsäker lagring av sprutformar och stanser. För inköp av verktyg rekommenderar vi våra mycket erfarna samarbetspartners inom Finland, från andra länder inom Europa eller från Kina.

  • Sprutform 

  • Vi förvarar våra kunders sprutformar och stanser i ett brandsäkert förråd. 

  • Underhåll av stansen och säkrande av måttnoggrannhet. 

  • Kvalitetskontrollen tar plats inom processerna med bland annat en tolk, antingen elektroniskt eller såsom i bilden, med hjälp av en videomätanordning. 

  • Med videomätanordningen kan vi mäta produkternas måttnoggrannhet.