Företaget

Eino Korhonen grundade företaget år 1978. Han hade samlat sin erfarenhet inom branchen genom företaget Puristustuote Oy, som tillverkade eltillbehör men som lagts ner. Trots den hårda konkurrensen inom sektorn ansåg Eino att det fanns efterfrågan för den som behärskade produktionen, och med sitt savolaxiska lynne trodde han starkt på sig själv som företagare. Utöver den egna produktionen byggde man snabbt upp samarbete med en mängd underleverantörer. En av dessa var dåtida Nokia Kabelfabrik med vilken samarbetet kom igång år 1980 och betydde början på specialiseringen för kontraktstillverkningen.

Familjeföretagets första sträcka var gropig, men Eino och Ritva Korhonen hade starkt förtroende för framtiden. De båda arbetade hårt som pionjärer inom företaget tills det första generationsutbytet. Eino Korhonen utövar fortfarande inflytande inom moderbolagets styrelse tillsammans med sin fru Ritva Korhonen.

Den operativa ledningen består av Rami Korhonen och Arja Korhonen som är företagare i andra generationen. Som bevis på vårt målmedvetna arbete och mångsidiga kunnande inom kontraktstillverkningen kan vi idag räkna upp en mängd samarbetspartners. Bland dessa är Nordic Aluminium/Lival Group, Ensto Finland, Ensto Ensek, Selcast Oy, Oy Airam Electric Ab, MPBolagen, Ledil och Kone Oyj.

sormet